divendres, 18 de desembre de 2009

comunicació 3 de Desembre.

Ultim dia de recitacions i debat!!
Primerament, com els altres dies de comunicació, hem encitat la classe amb les recitacions.
la veritat es que mica en mica les recitacions han estat pujant de nivell, i si haguessin continuat, crec quehaguessim arribat a un nivell molt alt.
Avui han recitat aquelles persones que els hi tocava per llista, ja que cada dia hem fet 15 persones per ordre de llista i aquelles persones que el dia que els hi tocava recitar no els hi va poder ser possible, ja que estaven malalts.

Tot seguit s'han acabat les recitacions, han fet la presentació de debat, els dos grups que faltaven.
un cop han exposat aquest dos grups de debat, cal que cada grup es reuneixi juntament amb el seu grup (grup gran, es a dir la part del grup que es posicionava en el si i la part del grup que es posicionava en el no) i cal que avaluin als grups de debat, i omplin una fitxa d'avaluació com la següent:


VALORACIÓ DELS DEBATSALGUNS ASPECTES A TENIR EN COMPTE:


ASPECTES DISCURSIUS

- S'han estructurat bé els arguments en les diferents parts del debat?
- S'han ajustat al tema?
- Han exposat contraarguments?
- S'ha repetit alguna de les idees o arguments?
- Han fet servir cites, exemples i/o altres proves documentals?
- ...

ASPECTES D’ORATÒRIA

- Han utilitzat un registre adequat?
- S'han expressat de forma clara i concisa?
- Han fet servir un llenguatge no-verbal coherent?
- Han tingut en compte els aspectes formals de pronúncia, velocitat, pauses, entonació, etc.?
- Han fet ús d'una bona correcció lingüística?
- ...

ASPECTES ORGANITZATIUS

- Han fet una bona planificació (originalitat, encert, ben preparada, etc.)?
- Han tingut un bon autocontrol (nervis i ús dels torns interns de paraula)?
- Han respectat els torns de paraula entre equips?
- ...
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada